Oferta

Problematyka podatkowa oraz kadrowo – płacowa z uwagi na częste zmiany przepisów jest bardzo skomplikowana. Dlatego warto w tym zakresie zaufać specjalistom i skorzystać z usług świadczonych przez nasze biuro.

usługi księgowe

Podatkowy Zawrót Głowy zapewnia prowadzenie obsługi księgowej w formie:

 • Ksiąg rachunkowych (handlowych)
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Księgi rachunkowe:

 • sporządzanie planu kont
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • rozliczanie transakcji zagranicznych (np. WDT, WNT, import, eksport)
 • wyliczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz VAT
 • sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędu deklaracji PIT, CIT, VAT, GUS drogą elektroniczną
 • sporządzanie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) na podstawie danych wynikających z wpisów do ksiąg
 • monitoring należności i zobowiązań

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • ewidencja kosztów i przychodów
 • sporządzanie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego ( JPK )
 • naliczanie zaliczki na podatek dochodowy
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych

Ryczałt:

 • wyliczenie podatku zryczałtowanego na podstawie ewidencji sprzedaży
 • prowadzenie wykazu wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie dla podatników VAT ewidencji sprzedaży i zakupu oraz sporządzanie i składanie
  deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych

Kadry i płace

Obsługa kadrowa:

 • prowadzenie i przechowywanie teczek personalnych w oparciu o dostarczone dokumenty
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej nawiązywania i rozwiązywania
 • stosunku pracy, zmian warunków zatrudnienia oraz umów cywilnoprawnych
 • ewidencja urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich oraz innych przerw w wykonywaniu pracy
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

Obsługa płacowa:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • wykonanie list umów cywilnoprawnych
 • kompleksowe prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie rocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku
 • dochodowego od osób fizycznych

Usługi dodatkowe:

 • sporządzanie raportów księgowych oraz analiz, dzięki którym klient zna stan finansowy firmy i jest
  w stanie kontrolować swoje przychody i koszty

 • wyprowadzanie zaległości podatkowych

 • reprezentacja przedsiębiorców przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone
  pełnomocnictwo

 • pomoc w utworzeniu nowego podmiotu i zarejestrowaniu działalności gospodarczej

 • rozliczanie dochodów osiągniętych za granicą

 • pomoc w przygotowaniu wniosków do PUP na założenie działalności gospodarczej lub doposażenia

 • stanowiska pracy wraz z rozliczeniem otrzymanej dotacji.

 • sporządzanie wniosków kredytowych

 • składanie wniosków o niezaleganiu w ZUS i US

 • odbiór dokumentów księgowych z siedziby firmy

Kontakt z nami

Masz pytanie związane z naszą ofertą? Napisz lub zadzwoń, rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości.

biuro@ksiegowaotwock.com.pl

510-808-835

Ul. Stefana Żeromskiego 71H, 05-400 Otwock

Poniedzialek - Piatek 8:00 - 17:00